מוצרים לבתי חולים

תיק ליולדת

תיק חולה מסיבי

שלטי מיטה

תיק מהנדס (פתוח)

תיק מהנדס (סגור)

משטח כתיבה עם תפס

שלטי מיטה מודפסים

שלטי מיטה – A4 – 2

שלטי מיטה- A4 - 1

שלטי מיטה סטנדרטים